вівторок, 6 березня 2012 р.

Витівки електронних перекладачів - де вони знайшли Юлію Тимошенко?

До чого може привести покладання на електронні перекладачі може гарно проілюструвати наведений нижче приклад (особливу увагу зверніть на виділений жирним текст). Саме так Google запропонував перекласти частину моєї недільної проповіді.  Ну, скажіть мені, будьте ласкаві, де я в проповіді згадую шановну пані Юлію Тимошенко та ще й у такому контексті?  Проте електронний перекладач вирішує все по-іншому. І то не лише англійською мовою, але й німецькою, французькою і так далі - список довгий.  Певно що справжні перекладачі не залишаться без роботи аж до повернення нашого Господа Христа, розп'ятого і воскреслого, в славі.


Отже, цитата:
"Втім, вибори ще попереду, а частина вашого життя, в декого з нас вже досить значна частина життя, проминула.  Якою була ваша ціна?  Та ціна могла бути заплачена за будь-що: від скороминущого плотського задоволення до стрімкої карєри в бізнесі або на державній службі.  Та ціна могла бути заплачена за уявний спокій в сімї або позірний мир у суспільстві.  Яка була ваша ціна за гріх проти Бога?  Якщо вам важко про це згадати, то це зробить Господь Святий Дух через Своє Слово.  Він вам сьогодні каже: «Заплата за гріх – смерть» (Рим. 6:23).  Це – єдиний вирок за будь-який гріх, який може бути виголошений Богом, тому що Господь Бог вимагає абсолютної святості, чесності та справедливості. Він каже: «Будьте святі, бо святий Я, Господь, Бог ваш!» (3 М. 19:2)".

А тут - переклад пана Ґуґла:
However, the election is yet to come as part of your life, some of us are very much part of life, gone. What was your price? But the price could be paid for anything from fleeting sensual pleasure to rapid career ' Julia Timoshenko in business or public service. But the price could be paid for imaginary peace in the family ' her or seeming peace in society.What was your price for sin against God? If you can not remember it, it makes God the Holy Spirit through His Word. He says to you today: "The wages of sin - death" (Romans 6:23).This - the only penalty for any sin that may be announced by God because the Lord God requires absolute holiness, honesty and fairness. He says: "Be holy, for I am holy, the Lord your God" (3 MM 19:2).